Investeren in een tweede verblijf: voordelen

Er zijn meer voordelen aan de aankoop van een tweede verblijf dan u denkt!

Investeren in een tweede verblijf wordt steeds populairder. Vastgoed rendeert immers beter dan een spaarboekje. En er zijn nog meer pluspunten. U kunt ook belastingvermindering en andere voordelen krijgen als u een lening aangaat voor de aankoop van die tweede woning. 

Die gunstmaatregelen zijn weliswaar beperkter dan bij de aankoop van de eerste woning, maar daarom niet minder aangenaam voor de portefeuille. 


Belastingvermindering via langetermijnsparen

Om te kunnen genieten van de belastingvermindering via langetermijnsparen is het niet vereist dat de woning uw enige woning is. De woonbonus, die ook een vorm van belastingvermindering biedt bij leningen voor gebouwen of gronden, stelt die voorwaarde wel.

Voor het langetermijnsparen bent u verplicht om een hypothecaire lening van minstens 10 jaar aan te gaan. De belastingvermindering is slechts van toepassing op bepaalde uitgaven die betrekking hebben tot de lening. In het geval van het langetermijnsparen vallen de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering onder die uitgaven. De interesten horen daar niet bij.

De belastingvermindering is echter niet verzekerd, aangezien het slechts mogelijk is voor uitgaven tot maximum 2.260 euro. Als u voor u eerste woning geniet van de woonbonus of het bouwsparen, dan tellen de uitgaven die u recht geven op de woonbonus of het bouwsparen ook mee. Als die uitgaven al meer dan 2.260 euro bedragen, kan u dus geen belastingvermindering meer krijgen op de uitgaven van de lening voor uw tweede verblijf.

 

Gewone interestaftrek

Bij langetermijnsparen kunt u geen belastingvermindering krijgen op de interestendie u moet betalen op uw lening. Wat u wel kan doen, is de leninginteresten aftrekken van het totaal van uw belastbare onroerende inkomen.

Het onroerende inkomen is het inkomen dat u krijgt van de onroerend goederen in uw bezit (gebouwen, gronden, garage, etc.), bijvoorbeeld wanneer u een woning of stuk grond verhuurt. Die inkomsten worden belast in België. De gemiddelde opbrengst dat een stuk onroerend goed genereert in één jaar, wordt het kadastraal inkomen genoemd.

Terug naar de interestaftrek: als u een lening bent aangegaan om een tweede verblijf te kopen, kunt u de interesten van die lening aftrekken van

het kadastraal inkomen van dat tweede verblijf

x 1,40

+ de inkomsten van verhuurde onroerende goederen.

 

Verschil met aankoop van eerste woning

Zoals hierboven is vermeld, is de woonbonus geen optie als u een tweede verblijf aankoopt. Ook kunt u geen beroep doen op verlaagde registratierechten als u een bescheiden tweede woning hebt gekocht (klein beschrijf) of voor het zogenaamde abattement (in Vlaanderen en Brussel). Daarnaast kunt u evenmin de registratierechten meenemen wanneer u een tweede verblijf aankoopt vlak vóór of vlak na de verkoop van een ander tweede verblijf.

Die voordelen gelden enkel bij de eerste en enige woning.


 Samengevat:

  • Als u een tweede verblijf aankoopt en daarvoor leent bij de bank, kan u genieten van een interestaftrek en een belastingvermindering via langetermijnsparen.
  • De uitgaven waarop u via langetermijnsparen vermindering kan krijgen op u belastingen zijn begrensd.
  • De woonbonus, het bouwsparen of verlaagde registratierechten zijn geen optie als u een tweede woning koopt. 

Hoewel de gunstmaatregelen bij tweede verblijven beperkter zijn dan bij de eerste woning, toch blijft het nog steeds erg interessant om te investeren in vastgoed en tweede verblijven.

Lidmaatschap


Partners


Kantoor Mattheeuws
Leest 49
9950 Waarschoot
+32 477 29 86 18
Gandassur BVBA
Francois Benardstraat 74
9000 Gent
+32 497 62 59 92